نمایشگاه تخصصی خوشنویسی با خودکار

نمایشگاه تخصصی خوشنویسی با خودکار

آثار جدید وقدیمی از استاد حسن غلامرضاپور به نمایش در آمد

نمایشگاه از آثار جدید وقدیمی مبتکر وبنیانگذار خوشنویسی باخودکار در انقلاب دایر گردیده از کلیه علاقمندان درخواست می شودبه آدرس تهران-میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی طبفه فوقانی بازلرکتاب مراجعه نمایند

موردی نیست
اخبار
نمایشگاه تخصصی خوشنویسی با خودکار
آثار جدید وقدیمی از استاد حسن غلامرضاپور به نمایش در آمد
آموزش خوشنویسی لاتین
آموزش خوشنویسی لاتین بصورت خصوصی