ورکشاپ خوشنویسی با خودکار انجمن خوشنویسان نوین

آموزش از طریق تکنولوژی روز با ویدئوپروژکتور و دوربین انجام می شود.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 1,350,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1397/9/20
تاریخ شروع دوره : 1397/10/7
تاریخ پایان دوره : 1397/10/21
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف :

رفع معضلات بدخطی در جامعه

مفاد درسی :

حروف - کلمات - ضخامت ها - ظرافت ها - صفحه آرایی - نکات تند نویسی - کشیده ها - دوایر

ورکشاپ خوشنویسی با خودکار انجمن خوشنویسان نوین
نام محل برگزاری
مدرسان