ورکشاپ خوشنویسی با خودکار انجمن خوشنویسان نوین

آموزش از طریق تکنولوژی روز با ویدئوپروژکتور و دوربین انجام می شود.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,350,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

ورکشاپ خوشنویسی با خودکار انجمن خوشنویسان نوین

ورکشاپ خوشنویسی با خودکار انجمن خوشنویسان نوین

تاریخ ثبت : 1397/09/20 کد دوره : r406382179
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/07 تاریخ پایان دوره : 1397/10/21

ندارد

دفتر - خودکار

رفع معضلات بدخطی در جامعه

حروف - کلمات - ضخامت ها - ظرافت ها - صفحه آرایی - نکات تند نویسی - کشیده ها - دوایر