خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسی نوین

آموزش از طریق تکنولوژی روز با ویدئوپروژکتور و دوربین انجام می شود.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,500,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/20
تاریخ شروع دوره : 1397/9/29 تاریخ پایان دوره : 1397/11/18
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف دوره :

رفع معضلات بدختی جامعه

مفاد درسی :

آموزش حروف - آموزش کلمات

خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسی نوین
نام محل برگزاری
مدرسان