خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسان نوین

آموزش از طریق تکنولوژی روز با ویدئوپروژکتور و دوربین انجام می شود.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 3,500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1397/9/20
تاریخ شروع دوره : 1397/9/29
تاریخ پایان دوره : 1397/11/18
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف :

رفع معضلات بدخطی جامعه

مفاد درسی :

آموزش حروف - آموزش کلمات

خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسان نوین
نام محل برگزاری
مدرسان