خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسان نوین

آموزش از طریق تکنولوژی روز با ویدئوپروژکتور و دوربین انجام می شود.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,500,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 15 حد نصاب: 6
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/20
کد دوره : r849270315 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/29 تاریخ پایان دوره : 1397/11/18
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف دوره :

رفع معضلات بدخطی جامعه

مفاد درسی :

آموزش حروف - آموزش کلمات

خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسان نوین
محل برگزاری
مدرسان