خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسان نوین

آموزش از طریق تکنولوژی روز با ویدئوپروژکتور و دوربین انجام می شود.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 3,500,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 6
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسان نوین

خوش خطی با خودکار ویژه خردسال و نوجوان انجمن خوشنویسان نوین

تاریخ ثبت : 1397/09/20 کد دوره : r941305287
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/09/29 تاریخ پایان دوره : 1397/11/18

ندارد

دفتر - خودکار

رفع معضلات بدخطی جامعه

آموزش حروف - آموزش کلمات